Stuudio tingimused

1. Omika Studios treeningute eest tasumine toimub kalendrikuu või üksiktrenni alusel.


2. Üksiktrenni alusel tasumine toimub ainult treeningul kohapeal sularahas.


3. Kalendrikuu eest saab tasuda ülekandega või sularahas.


4. Maksetähtaeg on iga kuu 10. kuupäev (kuutasu tasutakse ette). Kui antud kuupäevaks tasuda ei saa, siis palume sellest teavitada (info@omika.ee) ja lepime kokku hilisema maksetähtaja. 


5. Kuutasusid ei tagastata ja kasutamata jäänud treeninguid rahaliselt ei tasaarveldata, välja arvatud haiguse puhul alates 14 päevast arstitõendi esitamisel.


6. Omika Studios treeningutel on keelatud osaleda haigena või haigustunnustega.


7. Omika Studios ei vastuta treeningul tekkinud vigastuste ega osaleja tervisliku seisundi eest. Osaleja peab ise realistlikult hindama oma füüsilist vormi ja osalema tunnis vastavalt oma võimetele.


8. Välisjalanõud pole stuudios lubatud.


9. Omika Studios ei vastuta osaleja väärt- ja isiklike asjade eest.


10. Omika Studios jätab endale õiguse teha muudatusi tunniplaanis, hinnakirjas ning maksetingimustes.


11. Omika Studios tingimused kehtivad kõigile stuudiot külastavatele inimestele.


12. Isikuandmete volitatud töötleja ning kokkuleppe sõlmija on Mohini OÜ, kes garanteerib andmete turvalisuse ning eesmärgipärase kasutamise, milleks on tantsu- ja joogakoolitusteenuse osutamine.